Home » Recencies

Recencies

Lees op deze pagina alle recencies of klik hier voor de recensies van de boeken van


De boodschap van Een cursus in wonderen - Dr. Kenneth Wapnick

Met bewondering  heb ik dit boek uitgelezen, ik kon niet stoppen met lezen en het voelde als een spannende thriller, waarvan je benieuwd bent hoe het afloopt. Het is vreemd om zo een recensie over een spirituele visie als Een cursus in wonderen te beginnen en toch voelde het zo. Wat het voor mij zo intrigerend maakte was hoe Kenneth Wapnick in staat is geweest om zo een gloedvol betoog te houden over wat de boodschap van Een cursus in wonderen inhoudt.

Net als een soort detective ontrafelt hij stap voor stap, het ogenschijnlijk ontstaan van de afscheiding van God, de hardnekkigheid van het ego om zich koste wat kost te willen handhaven en wat vergeving inhoudt.

Dit doet hij door heel systematisch aan de hand van teksten uit het Tekstboek en/of het Werkboek en Het Handboek voor Leraren. Ik vond het echt een vondst wat hij zegt waar de ego-persoonlijkheid zich in bevindt, van wat hij noemt “de onheilige Drie-eenheid”  van “zonde-schuld-straf”, waarin God gezien wordt als Diegene Die uiteindelijk wraak neemt door ons te straffen voor onze zonden.

Het is echt voor iedereen die Een cursus in wonderen bestudeert een aanrader om dit boek als ondersteuning bij dit leerproces te gebruiken, zelfs voor de meer gevorderde student of Leraar, is het aanbevelingswaardig om dit boek ter hand te nemen. Vooral het tweede deel “Weinigen verkiezen te luisteren”  kan nog wel een eyeopener vormen voor verborgen ‘spirituele speciaalheid en arrogantie’.

Het lezen van dit boek maakt je nederig in de ware zin van het woord.

Boekbespreking;
Frans Kok


Wonderen of waan - Jan-Willem van Aalst

Lees dit boek als beginnende of gevorderde Cursus-student, omdat het je voor eens en voor al duidelijk maakt waar deze Cursus in de diepte over gaat. Het helpt je om de fundamenteel nondualistische metafysica in één klap helder te krijgen en allerlei misvattingen over de werkelijke boodschap van de Cursus in je denkgeest ongedaan te maken. Dat is de grote waarde van dit boekje. Het staat in de betrouwbare lijn van Ken Wapnick, wiens onvolprezen uitleg steeds door deze bladzijden heen klinkt.

Natuurlijk zouden er nog andere termen en begrippen uit de Cursus toegelicht hebben kunnen worden, maar met de keuze van deze zeventien is er op wonderlijke wijze toch een totaalbeeld geschetst. En het goede is dat dit bovendien steeds verbonden wordt met onze dagelijkse wandel in deze wereld.

Willem Glaudemans


Wonderen of waan - Jan-Willem van Aalst

Ik heb het boekje Wonderen of waan voor een deel gelezen. Het is zeer verhelderend, ook al denk je de Cursus helemaal te begrijpen na twintig jaar studie. Het kan weer een reminder zijn om af en toe eens een concept te lezen.
Mijn aantekeningen zijn niet af, ik heb het nog niet helemaal uit. Het is ook geen boekje om in één keer uit te lezen.
Soms vroeg ik me wel af als ik er in lees, wat is nu mijn gevoel bij het lezen. Intellectuele euforie of herkenning wat ik diep van binnen als waarheid ervaar? Hieronder mijn aantekeningen

 

Een gids over concepten in Een cursus in wonderen
door Dr.Ir. Jan-Willem van Aalst

Dit boekje is ontstaan en gebaseerd op vragen van een on-linegroep rond de Cursus.
Het is een uiteenzetting over de belangrijkste concepten in de Cursus. Het is bedoeld om je eigen studie te vergemakkelijken en ondersteunen.
Toen ik twintig jaar geleden een introductiecursus volgde over de Cursus begonnen we met ‘De Verklaring van Termen’. Dat kan ik me nog goed herinneren. Wil je de Cursus goed begrijpen dan zul je bepaalde fundamentele kerngedachten dienen te aanvaarden. Dat zegt Kenneth Wapnick in De ongenezen denkgeest genezen, pg. 31. Daarvoor dient dit boekje.
Eerst neemt de schrijver je mee naar het fascinerende verhaal van het ontstaan van de Cursus. Het is telkens weer een adembenemend verhaal.
Concepten zoals wij ze aangeleerd hebben krijgen een andere betekenis in de Cursus.
Al direct in het begin heeft de schrijver een vraag aan de lezer als het gaat over het concept ego. “Geloven jij en ik eigenlijk wel echt wat we tot nu toe hebben gelezen?” Of vinden we het intellectueel best aardig klinken? Dat is dan gelijk een waarschuwing aan de lezer van het intellectualiseren van de inhoud van de Cursus. Maar dit is nog niet de Cursus echt doen. Daar is het leerprogramma voor. “Wij zijn diep overtuigd dat wij ons ego zijn.” (pg.22) Maar we hoeven niet naar het ego te luisteren. We kunnen kiezen. “Jezus legt ons geduldig uit dat we het ego niet zomaar even terzijde zullen schuiven” (pg.23) Maar bevecht je ego ook niet. Vraag Hulp aan de Heilige Geest of Jezus. En volg de weg van vergeving, d.w.z. ware vergeving. Daarmee wordt bedoeld het ontwaken uit de droom van dualiteit. Waarlijke vergeving gaat altijd over onszelf. Als voorbeeld geeft hij de rechtspraak in de wereld. En maakt ook duidelijk wat die beschouwingniveaus in de Cursus betekenen. Het metafysische non-dualistische niveau I en niveau II het niveau van de droom van dualiteit. Hoe kunnen we aan die dualiteit ontsnappen, hoe kunnen we liefdevol handelen. “De kern van het liefdevol kunnen handelen bestaat uit welke leraar we kiezen om ons te leiden: het ego of de Heilige Geest. ”
Het volgende concept is Het Gebed. De schrijver baseert zich op ‘Het lied van Gebed’, dat een volstrekt andere kijk op gebed geeft. Ook het gebed kent niveaus. “Een cursus in wonderen beschrijft deze niveaus in termen van sporten op een ladder.” Alle treden van gebed worden begrijpelijk en liefdevol (d.w.z. zonder ons schuldgevoel aan te wakkeren over onze ontoereikendheid) uitgelegd.

Het concept Liefde
Waarom vluchten we voor echte Liefde? Omdat er weerstand is tegen echte Liefde. Het ondermijnt ons beeld over wie wij zijn als speciaal, individueel zelf. Nu wordt eens duidelijk uitgelegd waarom we zo bang zijn voor echte liefde.
Ook hier weer als hulpmiddel die twee niveaus van De Cursus. Kenneth Wapnick heeft ons een gift nagelaten, ‘het heldere onderscheid tussen twee niveaus van onze identiteit. Niveaus II is het dualistische niveau van de droom van tijd en ruimte. Dit niveau ervaren we als onze realiteit.’ Niveau II is onze lesruimte. ‘Wij kunnen een keuze maken voor juist gericht denken of voor onjuist gericht denken. We leren het verschil te zien tussen speciale liefde en universele liefde.

Het concept projectie
Het algemeen bekende begrip projectie wordt duidelijk uitgelegd. We kennen dit begrip wel vanuit de theorie van Sigmund Freud, maar wat betekent het eigenlijk in De Cursus? Er is een verband tussen projectie en schuld. Uiteindelijk is alles projectie. “Projectie maakt waarneming.” (T13.V.3:5) ‘Hoe zouden we moeten omgaan met onze projectie. Een belangrijk antwoord: Beslist niet door onze denkgeest erover te bevechten, of om onszelf psychologisch te bestraffen omdat we zo slecht of waardeloos zijn’.

Het concept ‘De dood’
Dit concept trekt al jaren mijn extra aandacht. Omdat we ouder worden en mijn man helaas een ongeneesbare ziekte heeft, die zich al jaren voortsleept. Hoe gaan we er mee om. Is De Cursus hierin behulpzaam? Wat me enorm heeft verrast in de Cursus hoe begrippen als leven en dood een geheel andere betekenis krijgen. Van jongsaf vermoedde ik dit al. Maar er is nog iets laat De Cursus ons weten. ‘Bewust vrezen we de dood, maar onbewust koesteren we haar, zo verzekert Jezus ons.” Leven en dood krijgen een geheel andere betekenis. Alleen een belangrijk hoofdstuk voor leerlingen die met ziekte kampen of in hun omgeving? Ja en nee, voor iedereen want de dood is blijven geloven in afscheiding.

De schrijver praat soms ook over ‘het gevoel van ontoereikendheid’ bij het doen van de Cursus. Met die omschrijving was ik blij. Ik herkende me in die omschrijving.

Therese Lehr


Wonderen of waan - Jan-Willem van Aalst

Dit boek van Jan-Willem van Aalst is een prachtige samenvatting van de kernbegrippen in Een cursus in wonderen; zeer behulpzaam bij het beter begrijpen van de betekenis van deze nondualistische leer. Alle essentiële elementen komen hier samen, waarbij de auteur vooral ingaat op het kernthema van de Cursus: het doorgronden en toepassen van ware Vergeving. Wij bevelen dit boek zeer aan als nuttige aanvulling op de leer van de Cursus.

Gary Renard
Cindy Lora-Renard


De ongenezen denkgeest genezen - Dr. Kenneth Wapnick

Toen ik de aankondiging van de nieuwste uitgave van Inner Peace Publications ontving was ik direct geïnteresseerd. Het is één van de kleine boekjes van Kenneth Wapnick: De ongenezen denkgeest genezen, Een cursus in wonderen in de praktijk.

Dat interesseert me theorie en praktijk, het is meestal een spanningsveld in praat- of mailgroepen rond de cursus. Ja maar…wordt er dan gezegd hoe gaat dat dan in de praktijk, wat moet ik doen? Vanuit mijn vroegere vak pedagogiek herken ik dit spanningsveld maar al te goed.

Hoe lost Kenneth Wapnick dit op? Daar was ik heel benieuwd naar.

Aanvankelijk dacht ik, maar dit is weer alleen maar theorie. Zeker het eerste deel. Het tweede deel gaat in op vragen van leerlingen tijdens zijn workshops. En dan weer volgt een uitgebreide theoretische uiteenzetting. Daar had ik overigens veel aan. De vraag van: hoe lost hij dit op werd mij ineens duidelijk – het leek wel een ingeving –  toen ik in deze prachtige meimaand even zat bij te komen in de tuin  van alles wat ik had gelezen. Het antwoord daarop is: de praktijk is de praktijk van de denkgeest en niet zoals beginnende leerlingen vaak denken, dat het de praktijk is van de droom, de wereld van illusies. Het probleem uitspitten op het niveau van de illusie of de vorm is niet behulpzaam voor ware genezing. Dat is dus de denkfout. Het stond me ineens helder voor ogen. De praktijk van de Cursus richt zich op wat jij doet in de denkgeest. Welke keuze maak je?  Welke innerlijke houding heb je? Want je bent immers alleen denkgeest. Het wonder is de correctie in de denkgeest. Wat genezen moet worden is dat de denkgeest het ego gelooft. “Maar deze cursus zal voor jou niet werken als je bepaalde fundamentele kerngedachten niet aanvaardt.” (pag. 31)

Dat betekent niet dat je koud en ongevoelig bent, maar wel dat er een ander antwoord is op wat er met mij of mijn dierbaren gebeurt. “Wat er ook met mijn lichaam of met de lichamen van mijn dierbaren gebeurt, ik kan nog steeds in vrede zijn. Ik heb de controle over mijn denkgeest.” Heel helder wordt uiteengezet wat nu onware en ware inleving is. Willen we verschillen zien of zijn we allemaal hetzelfde in de geest?

Dit boekje gaat over onze verantwoordelijkheid voor het zien. “Zeg alleen het volgende, maar méén het zonder enig voorbehoud, want hierin schuilt de macht van de verlossing:

 

                Ik  ben verantwoordelijk voor wat ik zie,

                Ik kies de gevoelens die ik ervaar, en beslis welk doel ik bereiken wil.

                En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen, en ontvang zoals

                Ik heb gevraagd.”  (T21.II.2:1-5)

 

Hemelvaartsdag 2013

Therese Lehr


De ongenezen denkgeest genezen - Dr. Kenneth Wapnick

Een cursus in wonderen in de praktijk

Een cursus in wonderen, dat dikke, blauwe boek, is geen gemakkelijke kost. De boodschap die erin verkondigd wordt – door Jezus zelf, zo wordt beweerd – is radicaal: alles behalve onvoorwaardelijke liefde is illusie. Praktische toepassing daarvan op het eigen leven lijkt zo mogelijk nog moeilijker en radicaler. Vergeven omdat er niets te vergeven valt, genezen omdat er niets te genezen is. Enfin, complex. Voor de serieuze student van de Cursus, en daarvan lijken er steeds meer te zijn, is het daarom een zegen dat Kenneth Wapnick, die de copyrights van het originele werk bezit, praktische inleidingen op de
Cursus schrijft. Hij verstaat de kunst om in heldere bewoordingen uiteen te zetten wat in de Cursus versluierd aanwezig of op metaforische wijze omschreven is. Deze inleidingen zijn als lampen die het pad van de ware Cursus-adept niet allen be-, maar ook verlichten.

Recensie in Paravisie


Een cursus in gezondheid en welzijn - Cindy Lora-Renard

Cindy Lora-Renard

Een cursus in gezondheid en welzijn. Volgens de principes van Een cursus in wonderen.

Dit boek is een enthousiaste aanmoediging om elke dag de stem van de Heilige Geest in je denkgeest toe te laten. Eigenlijk kan ik daarmee volstaan. Daar gaat het boek over.

De auteur beschrijft hoe ze dat consequent  gedaan heeft. ze heeft een doctoraat graad in de spirituele psychologie. Zo’n spirituele universitaire studie bestaat hier nog niet zover ik weet.  Cindy komt uit een academisch en muzikaal milieu. Dat alles beschrijft ze boeiend in het begin van het boek.

Ook hoe ze de Cursus ontdekt heeft en hoe dat haar leven, lees haar denken, heeft veranderd.

Cindy behandelt vragen die het vaakst worden gesteld tijdens workshops. Zo gaat ze uitgebreid in op  magie en genezing. Ze geeft daar ook eigen voorbeelden bij van angstige perioden in haar leven. “Laat God toe in je hart” hoorde ze een stem zeggen. Ontroerend om te lezen.

Cindy legt heel helder uit wat ware vergeving is. “Het licht is er altijd, maar het wordt belemmerd door de donkere wolken van de schuld. Het is ware vergeving waardoor de schuld ongedaan wordt gemaakt.” (pg. 57)

Dit boek gaat over de kracht van de Heilige Geest. De dilemma’s in je denken over ziekte van het lichaam en in de wereld zijn. We hebben de macht om te kiezen.

Cindy behandelt ook de meest gestelde vragen over de Cursus. Over “niets doen” bijvoorbeeld. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk hoe je denkt. Ook over “er is geen wereld”. Wat betekent dat precies? “Jezus zegt niet dat je de wereld of het leven dat je hier hebt opgebouwd moet opgeven, maar je zult veel gelukkiger zijn wanneer jij je gehechtheid aan de wereld opgeeft die je nu door de bril van het ego ziet.”(pg 73)

Ook de vraag of we ons schuldig moeten voelen als het lichaam ziek is. “Voel je alsjeblieft niet schuldig als je ziek wordt”. Kies altijd voor de leraar van liefde. Ook wanneer je bij iemand bent die ziek is. Kies altijd voor ware waarneming. Laat elk oordeel  over zijn toestand, of die goed of slecht is los. Zie hem met de ogen van de Heilige Geest, die alleen maar zijn heelheid kent.

Dit heb ik de afgelopen jaren kunnen oefenen. Tien jaar geleden kreeg mijn man met wie ik ruim drieënveertig jaar ben samen geweest een ongeneselijke ziekte. Ik was me er  van bewust dat ik voor heelheid koos. Ik zag hem nog altijd als heel, ook al liet zijn lichaam het afweten. Hij is gestorven in maart 2017. Ook in de periode erna bleef ik overeind met de kracht van de Heilige Geest.  Het toelaten van de Heilige Geest in je waarneming, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, helpt je echt. De auteur geeft talloze voorbeelden uit haar eigen leven.

Cindy wijdt een hoofdstuk aan dankbaarheid. Ik zeg vaak voor mezelf les 195 “Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga”. Ze legt uit wat de ware betekenis is van dankbaarheid. Dankbaarheid is slechts waarachtig wanneer ze met liefde verbonden is en geen enkel soort vergelijking maakt. We zijn allemaal samen op hetzelfde pad. “We moeten onszelf zien als verenigd met iedereen”. Cindy citeert de gehele tekst van haar lied op haar cd Awakening to Love. Schitterende tekst. (pg.111)

Dat maakte het voor mij zeer leesbaar, ontroerend en een hernieuwde kennismaking met de Cursus. Haar boek kan echter niet de Cursus vervangen, dat zegt ze talloze malen.

Hoofdstuk 7 heeft de titel “Verander je denken, ontwaak tot je leven”. Dat is de kern van de Cursus. “De term denkgeest (Engels mind) wordt gebruikt om het activerend beginsel van de geest (Engels spirit) weer te geven, die deze van creatieve energie voorziet.” (VvT.1.1:1)

In de huidige tijd waarin zoveel waarde aan uiterlijke doelen in de wereld  wordt gehecht is deze zin een ware eyeopener. Geest dat ben je werkelijk. Innerlijk leef je.

Lees dit boek daar word je blij van.

Therese Lehr,

Heerde, 8 augustus 2019


De grote bevrijding - Margot Krikhaar

De Grote Bevrijding:
Margot Krikhaar is leraar van het bekende spirituele leerboek ‘Een cursus in wonderen‘ (verder hierna aangeduid als de Cursus PvS)

Na haar eerste boek: Ontwaken in Liefde waarin Margot haar ‘persoonlijke’ reis naar ‘ huis ‘ omschreef aan de hand van de lessen van de Cursus heeft zij nu het denksysteem van de Cursus geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor wie zich verdiept in  dit non-dualistische leerboek dat werd ‘doorgegeven’ aan Helen Schucman en William Thetford en in de Verenigde Staten werd in 1975 uitgegeven als A Course in Miracles.

Een eerste kennismaking met de Cursus leidt niet onmiddellijk tot een volledig ‘verstaan’ van de boodschap. Menig student van de Cursus zal verzuchten: ‘Kan het ietsje eenvoudiger?’ Het Shakespeareaanse ritme van de woordenschat nodigt daar misschien niet toe uit, maar voorkomt daarmee wel dat een te populaire woordkeuze een voedingsbodem wordt voor meerdere interpretaties.

Margot Krikhaar heeft de moed gevat om het denksysteem van de Cursus te ontleden en te verduidelijken, waarbij zij de essentie van het leerboek niet uit het oog verliest: het in praktijk brengen van vergeving, zoals bedoeld volgens de woorden van Jezus. De theoretische ondergrond van de Cursus omschrijft zij als ‘een non dualistische leer met een metafysisch en een praktisch niveau’.

Margot belicht daarnaast uitvoerig thema’s zoals: onze werkelijkheid in God, de mythe van het ego, het denkbeeldige ontstaan van tijd en ruimte, en de wereld en het lichaam als schijnbaar afgescheiden entiteiten. Ook gaat zij in op tal van misverstanden en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer de basisprincipes van de Cursus over het hoofd worden gezien.

Voor wie bijvoorbeeld aanhikt tegen begrippen als Heilige Geest, God de Vader en Jezus de Zoon wordt door haar – indien er van de kant van de lezer een open bereidheid is – op chirurgische wijze inzichtelijk gemaakt wat de ‘ware’ betekenis is van deze begrippen, die in eerste oogopslag bepaald niet non-dualistisch lijken.

Margot neemt de lezer bij de hand en laat deze niet meer los, zodat ‘verdwalen’ in de Cursus tot een minimum wordt beperkt, waarbij zij steeds opnieuw met praktijkvoorbeelden de toepassing van de vergevingslessen in de Cursus niet uit het oog verliest.

Met name de correcte toepassing van ‘vergeving’ zal menig Cursusstudent behulpzaam zijn in de waan en het leven van alledag. Margot heeft daarvoor de praktijk van vergeving teruggebracht in een ‘3-stappen plan’:

– Het herkennen en terugnemen van je eigen projecties die je een ander, je lichaam of je valse zelf toeschrijft

– Naar binnen kijken en ontdekken dat al onze overtuigingen terug te voeren zijn op schuld.

– Het overdragen en loslaten van die overtuigingen, waarbij het overdragen je ‘innerlijke leraar’, dan wel de Heilige Geest kan zijn.

In feite vergeef je door herkenning, innerlijk inzicht en loslaten. Je bent niet meer met die valse overtuiging verbonden, maar er wel van bevrijd.

Samengevat kan ‘De Grote Bevrijding’ de Cursusstudent – maar ook zij die voor de eerste maal ‘Een cursus in wonderen’ ter hand nemen – een behulpzame gids en gebruiksaanwijzing zijn. Ik zeg met nadruk ‘kan’, want een volledige bereidheid om je valse zelfbeeld tegemoet te treden is wel een voorwaarde om de inhoud van De Grote Bevrijding te verstaan en in te nemen. Wat dat betreft vindt mijn ego dat het een ‘dodelijk’ boek is.

De Tibetaanse meester Milarepa zei ooit: “Zet asjeblieft geen stap op de weg naar de waarheid, want als je dat wel doet ben je verloren.” Met een kleine variant zou ik zeggen: “Sla dit boek niet open, want je bent tot de laatste bladzijde gebonden.”

De Grote Bevrijding’ is een ‘ego-benemend boek’ geworden. Anders gezegd: Lezer! U volgt het pad naar uw eigen, onherroepelijke ‘ ondergang’

Peter van Steenwijk in tijdschrift Inzicht


Ontwaken in liefde - Margot Krikhaar

Zoals vele wegen naar Rome leiden, zo zijn er ook vele ‘ogenschijnlijke’ wegen af te leggen naar realisatie. Margot Krikhaar beschrijft haar proces vanuit Een cursus in wonderen (ECIW, oorspronkelijk A Course in Miracles, ACIM)), een geschrift dat na 20 jaar nog zo actueel is dat het wel iets tijdsloos moet hebben.
De lezer die door de vele godsbenamingen en channeling heen kan lezen, wordt verrast door dit vlechtwerk van biografie en spirituele ontwikkeling. Zelf schrijft Krikhaar hierover dat de christelijke terminologie die zowel in ECIW als in dit boek wordt gebruikt, hier wezenlijk anders wordt ingevuld dan binnen het traditionele christendom. Binnen ECIW heeft deze een belangrijke functie in het kader van vergeving en het omzetten van angst in liefde.
Ontwaken in liefde is een boek over eenwording, goed geschreven en met een aantal fragmenten die direct binnenkomen. Krikhaar schrijft heel open en gedetailleerd over de eenheidservaringen die zij beleeft aan de hand van teksten uit ECIW en teksten die, zoals ze in het voor-woord schrijft, rechtstreeks van Jezus afkomstig zijn.
De opbouw van het boek is zeer doelmatig. In het eerste deel schrijft ze een samenvatting van haar leven, hoe ze zich niet in de wereld thuis voelde en in Een cursus in wonderen een manier vond om thuis te komen. De twaalf inleidingen in deel twee vormen een samenvatting van de belangrijkste leerdoelen en begrippen uit de Cursus, eenvoudig en helder samengevat. Deze teksten benoemt de schrijfster als ‘doorgegeven’ en niet van haarzelf. Ze vult ze aan met haar eigen ervaringen tijdens haar reis door de Cursus, een reis die bij haar eindigt in realisatie.
Krikhaar beschrijft realisatie als een verschuiving in de waarneming: je bent niet meer de droom, maar de dromer van de droom. Ze illustreert dit aan de hand van gebeurtenissen waarbij ze zichzelf niet als lichaam of in een lichaam ervaart. Hierbij neemt ze een kwetsbare houding aan door van binnenuit haar zeer persoonlijke, of moet ik zeggen onpersoonlijke, ervaringen te etaleren.
De schrijfster benadrukt dat angst en pijn onder ogen gezien moeten worden, zonder oude emoties op te roepen en zonder in die emoties te verdrinken. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Dat is genoeg. Door ze te zien genezen ze. Door oude wonden onder ogen te komen, herken je voortaan soortgelijke situaties en raken ze je niet meer. Angst is overal waar geen liefde is. Het fundament van afgescheidenheid is angst, want angst is de ontkenning van liefde, de enige werkelijkheid. Het doel van de Cursus is om je terug te brengen naar het volkomen vormloze, abstracte, liefdevolle zijn. Als liefde ontkend en angst voelbaar wordt, ligt daar vaak een schuldgevoel aan ten grondslag. Schuld houdt je gevangen in een kluwen van emotionele banden. Ze staat verlossing in de weg. Het vraagt moed om te kijken hoe je het spel van het leven speelt. De kern van de Cursus luidt dan ook: door de ander te bevrijden van schuld, bevrijd je jezelf, en daarmee bevrijd je iedereen. Dat vormt de kern van het begrip vergeving.
Sommige lezers zullen op basis van het bovenstaande misschien gaan steigeren. Want door te vergeven bevestig je de dualiteit van ‘ik’ en ‘de ander’. Maar vergeven is eigenlijk niets anders dan weggeven. Dat doet denken aan het afpellen van de ui van de persoonlijkheid, zoals beschreven door Ramana Maharshi, om zo de persoonlijkheid te ontmantelen.
Ontwaken in liefde wekt nieuwsgierigheid naar , Een cursus in wonderen maar prikkelt tegelijkertijd een eventuele weerstand bij de lezer tegen doe-boeken. Hoe dan ook, Margot Krikhaars schrijfstijl blijft boeien en haar liefdevolle, kwetsbare opstelling maakt het boek de moeite waard.
Ze verwoordt wat ze meemaakt op een manier die suggereert dat ze werkelijk niets meer heeft te verliezen, zonder te willen bewijzen dat ze de persoon voorbij is.

Lucy Auch in tijdschrift Inzicht

Ontwaken in liefde - Margot Krikhaar

De auteur beschrijft met grote precisie en eerlijkheid haar eigen ontwakingsproces met “Een cursus in wonderen“(Uitg. Ankh-Hermes-red.) en met Jezus als haar innerlijke leraar. Zij noteerde acht jaar alles wat ze tegenkwam in haar proces: de vergevingslessen, het loslaten, het gevecht met zichzelf en uiteindelijk de totale overgave aan de Liefde van God. Het tweede deel van het boek laat in twaalf concrete en toegankelijke stappen zien wat het vergevingspad van de Cursus precies inhoudt en hoe dit in de praktijk van ons alledaagse leven kan worden toegepast. Haar persoonlijke verhaal kan anderen ondersteunen en bemoedigen.

Paravisie

Ontwaken in liefde - Margot Krikhaar

In een tijd waarin sommige dominees openlijk het bestaan van God ontkennen, getuigt het van moed te beweren dat je met diens zoon in contact staat. Toch is dat precies wat de auteur in dit boek doet. Op intieme wijze beschrijft ze de manier waarop de principes achter ‘Een cursus in wonderen‘ zich in haar leven openbaarden. Onlangs betichtte een hoogleraar aan de VU aanhangers van deze Cursus ervan fundamentalistische trekjes te hebben. Zij zouden volgens hem, door onzekerheid gedreven, op zoek zijn naar een absolute waarheid. Zo bekeken is dit boek op twee manieren te lezen: als verhelderende gids voor geïnteresseerden in de spiritualiteit van de Cursus óf als het meeslepende verhaal van een moeder die alles doet om met het verlies van haar zoon in het reine te komen. In beide gevallen intrigerend. (NB)

Paravisie