Home » Recencies » Recencies boeken Kenneth Wapnick

Recencies

De boodschap van Een cursus in wonderen - Dr. Kenneth Wapnick

Met bewondering  heb ik dit boek uitgelezen, ik kon niet stoppen met lezen en het voelde als een spannende thriller, waarvan je benieuwd bent hoe het afloopt. Het is vreemd om zo een recensie over een spirituele visie als Een cursus in wonderen te beginnen en toch voelde het zo. Wat het voor mij zo intrigerend maakte was hoe Kenneth Wapnick in staat is geweest om zo een gloedvol betoog te houden over wat de boodschap van Een cursus in wonderen inhoudt.

Net als een soort detective ontrafelt hij stap voor stap, het ogenschijnlijk ontstaan van de afscheiding van God, de hardnekkigheid van het ego om zich koste wat kost te willen handhaven en wat vergeving inhoudt.

Dit doet hij door heel systematisch aan de hand van teksten uit het Tekstboek en/of het Werkboek en Het Handboek voor Leraren. Ik vond het echt een vondst wat hij zegt waar de ego-persoonlijkheid zich in bevindt, van wat hij noemt “de onheilige Drie-eenheid”  van “zonde-schuld-straf”, waarin God gezien wordt als Diegene Die uiteindelijk wraak neemt door ons te straffen voor onze zonden.

Het is echt voor iedereen die Een cursus in wonderen bestudeert een aanrader om dit boek als ondersteuning bij dit leerproces te gebruiken, zelfs voor de meer gevorderde student of Leraar, is het aanbevelingswaardig om dit boek ter hand te nemen. Vooral het tweede deel “Weinigen verkiezen te luisteren”  kan nog wel een eyeopener vormen voor verborgen ‘spirituele speciaalheid en arrogantie’.

Het lezen van dit boek maakt je nederig in de ware zin van het woord.

Boekbespreking;
Frans Kok


De ongenezen denkgeest genezen - Dr. Kenneth Wapnick

Toen ik de aankondiging van de nieuwste uitgave van Inner Peace Publications ontving was ik direct geïnteresseerd. Het is één van de kleine boekjes van Kenneth Wapnick: De ongenezen denkgeest genezen, Een cursus in wonderen in de praktijk.

Dat interesseert me theorie en praktijk, het is meestal een spanningsveld in praat- of mailgroepen rond de cursus. Ja maar…wordt er dan gezegd hoe gaat dat dan in de praktijk, wat moet ik doen? Vanuit mijn vroegere vak pedagogiek herken ik dit spanningsveld maar al te goed.

Hoe lost Kenneth Wapnick dit op? Daar was ik heel benieuwd naar.

Aanvankelijk dacht ik, maar dit is weer alleen maar theorie. Zeker het eerste deel. Het tweede deel gaat in op vragen van leerlingen tijdens zijn workshops. En dan weer volgt een uitgebreide theoretische uiteenzetting. Daar had ik overigens veel aan. De vraag van: hoe lost hij dit op werd mij ineens duidelijk – het leek wel een ingeving –  toen ik in deze prachtige meimaand even zat bij te komen in de tuin  van alles wat ik had gelezen. Het antwoord daarop is: de praktijk is de praktijk van de denkgeest en niet zoals beginnende leerlingen vaak denken, dat het de praktijk is van de droom, de wereld van illusies. Het probleem uitspitten op het niveau van de illusie of de vorm is niet behulpzaam voor ware genezing. Dat is dus de denkfout. Het stond me ineens helder voor ogen. De praktijk van de Cursus richt zich op wat jij doet in de denkgeest. Welke keuze maak je?  Welke innerlijke houding heb je? Want je bent immers alleen denkgeest. Het wonder is de correctie in de denkgeest. Wat genezen moet worden is dat de denkgeest het ego gelooft. “Maar deze cursus zal voor jou niet werken als je bepaalde fundamentele kerngedachten niet aanvaardt.” (pag. 31)

Dat betekent niet dat je koud en ongevoelig bent, maar wel dat er een ander antwoord is op wat er met mij of mijn dierbaren gebeurt. “Wat er ook met mijn lichaam of met de lichamen van mijn dierbaren gebeurt, ik kan nog steeds in vrede zijn. Ik heb de controle over mijn denkgeest.” Heel helder wordt uiteengezet wat nu onware en ware inleving is. Willen we verschillen zien of zijn we allemaal hetzelfde in de geest?

Dit boekje gaat over onze verantwoordelijkheid voor het zien. “Zeg alleen het volgende, maar méén het zonder enig voorbehoud, want hierin schuilt de macht van de verlossing:

 

                Ik  ben verantwoordelijk voor wat ik zie,

                Ik kies de gevoelens die ik ervaar, en beslis welk doel ik bereiken wil.

                En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen, en ontvang zoals

                Ik heb gevraagd.”  (T21.II.2:1-5)

 

Hemelvaartsdag 2013

Therese Lehr


De ongenezen denkgeest genezen - Dr. Kenneth Wapnick

Een cursus in wonderen in de praktijk

Een cursus in wonderen, dat dikke, blauwe boek, is geen gemakkelijke kost. De boodschap die erin verkondigd wordt – door Jezus zelf, zo wordt beweerd – is radicaal: alles behalve onvoorwaardelijke liefde is illusie. Praktische toepassing daarvan op het eigen leven lijkt zo mogelijk nog moeilijker en radicaler. Vergeven omdat er niets te vergeven valt, genezen omdat er niets te genezen is. Enfin, complex. Voor de serieuze student van de Cursus, en daarvan lijken er steeds meer te zijn, is het daarom een zegen dat Kenneth Wapnick, die de copyrights van het originele werk bezit, praktische inleidingen op de
Cursus schrijft. Hij verstaat de kunst om in heldere bewoordingen uiteen te zetten wat in de Cursus versluierd aanwezig of op metaforische wijze omschreven is. Deze inleidingen zijn als lampen die het pad van de ware Cursus-adept niet allen be-, maar ook verlichten.

Recensie in Paravisie