Recencies

Een cursus in gezondheid en welzijn - Cindy Lora-Renard

Cindy Lora-Renard

Een cursus in gezondheid en welzijn. Volgens de principes van Een cursus in wonderen.

Dit boek is een enthousiaste aanmoediging om elke dag de stem van de Heilige Geest in je denkgeest toe te laten. Eigenlijk kan ik daarmee volstaan. Daar gaat het boek over.

De auteur beschrijft hoe ze dat consequent  gedaan heeft. ze heeft een doctoraat graad in de spirituele psychologie. Zo’n spirituele universitaire studie bestaat hier nog niet zover ik weet.  Cindy komt uit een academisch en muzikaal milieu. Dat alles beschrijft ze boeiend in het begin van het boek.

Ook hoe ze de Cursus ontdekt heeft en hoe dat haar leven, lees haar denken, heeft veranderd.

Cindy behandelt vragen die het vaakst worden gesteld tijdens workshops. Zo gaat ze uitgebreid in op  magie en genezing. Ze geeft daar ook eigen voorbeelden bij van angstige perioden in haar leven. “Laat God toe in je hart” hoorde ze een stem zeggen. Ontroerend om te lezen.

Cindy legt heel helder uit wat ware vergeving is. “Het licht is er altijd, maar het wordt belemmerd door de donkere wolken van de schuld. Het is ware vergeving waardoor de schuld ongedaan wordt gemaakt.” (pg. 57)

Dit boek gaat over de kracht van de Heilige Geest. De dilemma’s in je denken over ziekte van het lichaam en in de wereld zijn. We hebben de macht om te kiezen.

Cindy behandelt ook de meest gestelde vragen over de Cursus. Over “niets doen” bijvoorbeeld. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk hoe je denkt. Ook over “er is geen wereld”. Wat betekent dat precies? “Jezus zegt niet dat je de wereld of het leven dat je hier hebt opgebouwd moet opgeven, maar je zult veel gelukkiger zijn wanneer jij je gehechtheid aan de wereld opgeeft die je nu door de bril van het ego ziet.”(pg 73)

Ook de vraag of we ons schuldig moeten voelen als het lichaam ziek is. “Voel je alsjeblieft niet schuldig als je ziek wordt”. Kies altijd voor de leraar van liefde. Ook wanneer je bij iemand bent die ziek is. Kies altijd voor ware waarneming. Laat elk oordeel  over zijn toestand, of die goed of slecht is los. Zie hem met de ogen van de Heilige Geest, die alleen maar zijn heelheid kent.

Dit heb ik de afgelopen jaren kunnen oefenen. Tien jaar geleden kreeg mijn man met wie ik ruim drieënveertig jaar ben samen geweest een ongeneselijke ziekte. Ik was me er  van bewust dat ik voor heelheid koos. Ik zag hem nog altijd als heel, ook al liet zijn lichaam het afweten. Hij is gestorven in maart 2017. Ook in de periode erna bleef ik overeind met de kracht van de Heilige Geest.  Het toelaten van de Heilige Geest in je waarneming, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, helpt je echt. De auteur geeft talloze voorbeelden uit haar eigen leven.

Cindy wijdt een hoofdstuk aan dankbaarheid. Ik zeg vaak voor mezelf les 195 “Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga”. Ze legt uit wat de ware betekenis is van dankbaarheid. Dankbaarheid is slechts waarachtig wanneer ze met liefde verbonden is en geen enkel soort vergelijking maakt. We zijn allemaal samen op hetzelfde pad. “We moeten onszelf zien als verenigd met iedereen”. Cindy citeert de gehele tekst van haar lied op haar cd Awakening to Love. Schitterende tekst. (pg.111)

Dat maakte het voor mij zeer leesbaar, ontroerend en een hernieuwde kennismaking met de Cursus. Haar boek kan echter niet de Cursus vervangen, dat zegt ze talloze malen.

Hoofdstuk 7 heeft de titel “Verander je denken, ontwaak tot je leven”. Dat is de kern van de Cursus. “De term denkgeest (Engels mind) wordt gebruikt om het activerend beginsel van de geest (Engels spirit) weer te geven, die deze van creatieve energie voorziet.” (VvT.1.1:1)

In de huidige tijd waarin zoveel waarde aan uiterlijke doelen in de wereld  wordt gehecht is deze zin een ware eyeopener. Geest dat ben je werkelijk. Innerlijk leef je.

Lees dit boek daar word je blij van.

Therese Lehr,

Heerde, 8 augustus 2019