Vriendelijkheid als helende kracht - Deel Twee

€ 17,50

Vriendelijkheid als helende kracht - Deel Twee - Het vergeven van beperkingen

Kenneth Wapnick

Dit tweede boek over vriendelijkheid concentreert zich op twee
aansporingen die Jezus meegeeft in Een cursus in wonderen .
Kenmerkend voor zijn zachtmoedige leiding, zegt hij ons dat
we ons niet moeten laten verstoren door de schaduwen die ons
“beetje bereidwilligheid” om van hem te leren omringen, en dat we
niet moeten wanhopen vanwege onze beperkingen. Deze aan-
sporingen waren het thema van twee workshops die in ons cen-
trum werden gegeven – “Shadows of Limitations” en “Sweet Are
the Uses of Adversity” – die de basis van dit boek vormen. Als we
ons met het ego vereenzelvigen, geven onze beperkingen aanlei-
ding tot vergelijking en oordeel, en bovendien zetten ze ons ertoe
aan manieren te zoeken om de onvolkomenheden in ons lichaam
en in de wereld te overwinnen. Deze focus dient het ego-doel om
de keuze van de denkgeest voor schuld te verbergen, waarbij een
beperkt zelf in de plaats komt van het onbeperkte Zelf van Chris-
tus. Door ons te vereenzelvigen met de liefdevolle Aanwezigheid
van de Heilige Geest in onze juist gerichte denkgeest, zien we
onze zelfvernietigende keuze in, en staan ware correctie toe om
ons te genezen. We kijken nu zachtmoedig naar onze onvolkomenheden en herdefiniëren ze niet als onze werkelijkheid, maar slechts als een omweg op onze reis naar huis. Deze schaduwen van beperking worden de contouren van het klaslokaal dat Jezus gebruikt om ons zijn vriendelijke lessen van vergeving te leren. Zo vervagen zij uiteindelijk in het licht van de Verzoening, waarin wij allen verenigd zijn als de ene volmaakte Zoon van God.

 “Vriendelijkheid schiep mij vriendelijk”

isbn: 978-94-90829-27-8
formaat: 14,0 x 21,0 cm
uitvoering: paperback
omvang: 116 pagina’s
verschenen: 24 juni 2022