De 50 wonderprincipes van Een cursus in wonderen

€ 17,50

De 50 wonderprincipes van Een cursus in wonderen.
Kenneth Wapnick

Een cursus in wonderen bestaat uit drie boeken, afkomstig van Jezus en door Helen Schucman genoteerd, die onderwijzen dat de manier om je God te herinneren het ongedaan maken van schuld is, door anderen te vergeven. De Cursus ontstond in 1965, als antwoord op een verzoek van twee psychologen, Helen Schucman en William Thetford, om “een andere manier” te vinden voor het omgaan met anderen. Een cursus in wonderen werd in 1972 voltooid en in 1976 uitgegeven.

De vijftig wonderprincipes van Een cursus in wonderen is een zin-voor-zin analyse van de vijftig principes die het begin en een samenvatting vormen van het Tekstboek van Een cursus in wonderen, vergezeld van een bespreking van de begrippen die met deze principes in verband staan. Het wordt in een vorm aangeboden die zich richt op de opvatting van de Cursus dat wonderen onze onjuiste manier van denken corrigeren, in plaats van dat ze uiterlijke omstandigheden veranderen. Het boekje dient ook als een algemene inleiding tot het denksysteem van Een cursus in wonderen, en bespreekt hoe je in het dagelijks leven in vrede volgens zijn principes kunt leven.

Kenneth Wapnick was een collega en goede vriend van Helen Schucman en William Thetford. Hun verbintenis was de rechtstreekse aansporing voor Helen om de Cursus te noteren. Kenneth Wapnick heeft sinds 1973 over de principes van Een cursus in wonderen geschreven, ze onderwezen en ze geïntegreerd in zijn praktijk voor psychotherapie.

ISBN: 978-94-90829-13-1
formaat: 14,0 x 21,0 cm
uitvoering: paperback
omvang: 120 pagina’s